close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 6 marca 2015

  Zmianie ulega m.in. procedura zgłaszania utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

  Konsulat Generalny RP w Hamburgu uprzejmie informuje, iż z dniem 1 marca 2015 r. weszły w życie przepisy: ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212), zgodnie z którymi złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego następuje w siedzibie organu dowolnej gminy w Polsce. Tak więc nadal nie ma możliwości złożenia takiego wniosku za pośrednictwem Konsulatu.

   

  Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje niezwłocznie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu osobiście w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać również w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu (formularz do pobrania).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: