close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 1 sierpnia 2019

  Konsulat Generalny RP w Hamburgu poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko ds. obsługi sekretariatu.

  Przykładowy zakres obowiązków w sekretariacie Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu:

  - prowadzenie terminarza spotkań kierownika urzędu;
  - sporządzanie pism w j. niemieckim i polskim;
  - przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do konsulatu i czuwanie nad jej prawidłowym obiegiem;
  - przedkładanie korespondencji do podpisu i przygotowanie jej do wysyłki;
  - prowadzenie ewidencji załatwianej korespondencji;
  - udzielanie podstawowych informacji merytorycznych przez telefon i łączenie rozmów;
  - gromadzenie niezbędnych informacji o osobach, urzędach, instytucjach i organizacjach, z którymi konsulat pozostaje w kontakcie oraz prowadzenie odnośnej bazy danych;
  - organizowanie i obsługa narad;
  - wykonywanie innych prac na polecenie kierownika urzędu oraz upoważnionych przez niego pracowników.

   

  Wymagania konieczne w stosunku do kandydatów:

  wyksztalcenie wyższe, znajomość języka polskiego i niemieckiego na poziomie B2, miejsce zamieszkania: Hamburg, doświadczenie w obsłudze sekretariatu.

  Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (8 godzin dziennie – 40 tygodniowo).

  Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019 roku.


  Zgłoszenia

  Prosimy o przesłanie curriculum vitae oraz listu motywacyjnego do dn. 16 sierpnia 2019 r. na adres e-mail: hamburg.kg.sekretariat@msz.gov.pl  lub pocztą:

   

  Konsulat Generalny RP w Hamburgu / Generalkonsulat der Republik Polen in Hamburg

  Gründgensstr. 20

  22309 Hamburg

   

  z dopiskiem rekrutacja.

   

  Aplikacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Placówka zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Zakwalifikowani zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: