close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 19 października 2018

  Konsulat Generalny RP w Hamburgu poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko w ds. obsługi sekretariatu placówki.

  Konsulat Generalny RP w Hamburgu poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko w ds. obsługi sekretariatu placówki.
  Przykładowy zakres obowiązków stanowiska w sekretariacie Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu:
  prowadzenie terminarza spotkań konsula generalnego;
  tłumaczenie tekstów na j. niemiecki, sporządzanie pism w j. niemieckim i polskim;
  przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do konsulatu i czuwanie nad jej prawidłowym obiegiem;
  przedkładanie korespondencji do podpisu i przygotowanie jej do wysyłki;
  prowadzenie ewidencji załatwianej korespondencji;
  przygotowanie korespondencji do wysyłki;
  udzielanie podstawowych informacji merytorycznych przez telefon i łączenie rozmów;
  gromadzenie niezbędnych informacji o osobach, urzędach, instytucjach i organizacjach, z którymi konsulat pozostaje w kontakcie oraz prowadzenie odnośnej bazy danych;
  organizowanie i obsługa narad;
  przygotowywanie pism do wysyłki, sporządzanie fotokopii;
  wykonywanie innych prac na polecenie konsula generalnego oraz innych upoważnionych przez konsula generalnego pracowników placówki.
  Wymagania:
  wyksztalcenie wyższe, znajomość języka polskiego i niemieckiego na poziomie „native speaker”. Pożądane: samodzielność i inicjatywa.
  Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (8 godzin dziennie – 40 tygodniowo).
  Przewidywany termin zatrudnienia styczeń 2019 roku.
  Zgłaszanie ofert
  Prosimy o przesłanie Curriculum vitae oraz listu motywacyjnego do dnia 16 listopada 2018 r. na adres mejlowy: hamburg.kg.sekretariat@msz.gov.pl lub pocztą na adres: Konsulat Generalny RP w Hamburgu Gründgensstr. 20, 22309 Hamburg z dopiskiem rekrutacja. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Placówka zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru.
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: